Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę w roku 2015

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę w roku 2015:

 

Poniżej podany jest katalog aktów prawa miejscowego z roku 2015. Aby uzyskać dostęp do wybranych aktów prawa miejscowego należy kliknąć odpowiedni akt. Ponadto informujemy, że wszelkie dane dotyczące aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Gminę Baruchowo znajdują się w Bazie Aktów Własnych Zintegrowanego Portalu Prawa Miejscowego www.prawomiejscowe.pl 

Zobacz także

Uchwała Nr XV.123.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Baruchowo na lata 2016-2019
Uchwała Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
Uchwała Nr XV.117.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr XIV.115.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
Uchwała Nr XIV.113.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
Uchwała Nr XIV.112.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Uchwała Nr XIV.111.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
Uchwała Nr XIV.110.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
Uchwała Nr XIV.109.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
Uchwała Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr XIV.106.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
Uchwała Nr XIV.105.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XII.99.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
Uchwała Nr XII.98.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XII.97.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XII.96.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XII.95.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XII.93.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XII.89.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr XI.83.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baruchowo
Uchwała Nr XI.82.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015 r. w srpawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała Nr XI.80.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr X.77.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015 r. przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Skrzyneckim
Uchwała Nr X.75.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr X.73.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr IX.66.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała Nr IX.63.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr VIII.61.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
Uchwała Nr VIII.60.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Uchwała Nr VIII.54.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr VI.46.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr V.33.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
Uchwała Nr IV.28.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015

Metadane

Źródło informacji:Aneta Witkowska
Data utworzenia:2015-01-01 13:39:57
Wprowadził do systemu:Aneta Witkowska
Data wprowadzenia:2015-01-07 13:39:55
Opublikował:Aneta Witkowska
Data publikacji:2015-01-07 13:40:17
Ostatnia zmiana:2015-12-30 12:13:15
Ilość wyświetleń:2453
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij