Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Baruchowo jest Pan Paweł Modrzejewski.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

email: inspektor@kiodo.pl,

tel. 544 544 001.