Lp

Imię i nazwisko sołtysa

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Powierzchnia sołectwa

1.

Szpryngiel Sebastian

Grodno

Grodno

515,17  ha

2.

Osmałek 

Sławomir

Kurowo -Kolonia

Kurowo-Kolonia

585,52 ha

3.

Szpryngiel Jarosław

Nowa Zawada

Nowa Zawada

228,67 ha

4.

Okoniewski Ryszard

Zakrzewo

Zakrzewo

Zakrzewo-Parcele

411,46 ha

5.

Tomaszewski Janusz

Kurowo-Parcele

Kurowo -Parcele

627,70 ha

6.

Gontarek Ireneusz

Kłotno

Kłotno

1.172,69 ha

7.

Kaźmierski

Krzysztof

Goreń

Goreń Duży, Goreń Nowy, Telążna Kanał

Niedźwiedź

2.851,78 ha

8.

Miller Barbara

Skrzynki

Skrzynki

508,9 ha

9.

Mrozowicz Hanna

Baruchowo

Baruchowo

592,80 ha

10.

Gospodarowicz Sylwester

Patrówek

Patrówek, Patrowo, Stawek

378,7 ha

11.

Sztopel Stanisław

Zawada-Piaski

Zawada Piaski

482,31 ha

12.

Szmajda Stanisław

Świątkowice

Świątkowice

681,41 ha

13.

Musiał Urszula

Okna

Okna, Trzebowo, Justynkowo, Czarne,

Czarne Nadleśnictwo, Radziszewo, Dębowo

987,39 ha

14.

Radowska Maria

Boża Wola

Boża Wola

202,47 ha

15.

Szreder Henryk

Lubaty

Lubaty

465,79 ha