Urząd Gminy Baruchowo

czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.15 - 15.15

wtorek godz. 8.00 - 16.00

NIP 888-160-00-45

REGON  001081785 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

/ UG_Baruchowo/Skrytka

/UG_Baruchowo/SkrytkaESP

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jako RODO.


W związku z tym, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi oraz przepisy powyższego Rozporządzenia chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Urząd Gminy Baruchowo Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach:

Administratorem Danych w Urzędzie Gminy Baruchowo

 jest Wójt Gminy Baruchowo

z siedzibą w Baruchowie,

Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo.

Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wojt@baruchowo.pl, telefonicznie pod numerem +48 54 2845 557 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pawła Modrzejewskiego, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: inspektor@kiodo.pl

 

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), mamy przyjemność przedstawić Państwu, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo.

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2007 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). Efektem naszej pracy jest powstały szablon graficzny wraz z przejrzystym sposobem prezentowania informacji publicznych zgromadzonych w Biuletynie oraz przygotowanym menu podmiotowym gminnego BIP. Sprawny sposób wyszukiwania danej informacji oraz praktyczność nawigacji, uzyskaliśmy dzięki wykorzystaniu do budowy Biuletynu technologii PHP i aplikacji bazodanowej mySQL. Elastyczność tej technologii pozwoliła nam również na stworzenie bardzo prostego i funkcjonalnego modułu administracyjnego. Dzięki temu redagowaniem gminnego Biuletynu mogą zająć się osoby nawet z podstawową wiedzą i doświadczeniem w obsłudze komputera. Pełna administracja i aktualizacja Biuletynu przeprowadzana będzie bezpośrednio przez gminę, która samodzielnie zadecyduje o zakresie i częstotliwości tych działań. Jednocześnie zagwarantowane zostały standardy bezpieczeństwa związane z autoryzowanym dostępem do panelu administracyjnego. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie informacji na wniosek, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Jednocześnie informujemy Państwa, iż od dnia 01.05.2006 istnieje możliwość przesyłania do tutejszego urzędu wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem www.baruchowo.eboi.pl
 

Z poważaniem 
Pracownicy Urzędu Gminy