Koordynatorem ds. dostępności jest Pani Joanna Dobińska (tel. 54 28 45 611, e-mail gmina@baruchowo.pl).

 

Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej:

1) Joanna Dobińska;

2) Piotr Seklecki.

 

Do zadań koordynatora ds. dostępności oraz zespołu należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Urząd Gminy w Baruchowie i jednostki organizacyjne gminy;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych gminy we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.