W sprawie:
uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo

Data uchwały:
2007-03-30

Numer uchwały:
V/49/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego