W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.46.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego