W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2015-09-15

Numer uchwały:
XI.82.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego