Wójt Gminy Baruchowo informuje, że Gmina Baruchowo po przeprowadzeniu spotkań konsultacyjno-doradczych zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski mających na celu przygotowanie samorządów lokalnych do procesu planistycznego w odniesieniu do przyszłej perspektywy na lata 2014-2020 przystępuje do zatwierdzenia  Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012 – 2020. Uwagi, wnioski i zapytania można wnosić w terminie do 14 grudnia 2012r. na piśmie w Urzędzie Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo bądź mailowo na adres: e-mail: inwestor@baruchowo.pl