REJESTR  WYDANYCH  DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W 2008 ROKU

 

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

 

1.

 

 

23.01.2008r.

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Budowa chodnika w miejscowości Świątkowice strona lewa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 24+032 do km 24+268, dług. ok. 236m.

 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 w miejscowości Świątkowice

 

 

01.04.2008r.

 

 

OR.7625-1/08

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

16.04.2008r.

 

Janusz Jabłoński

„PIACH – POL”

Zakrzewo Parcele 1

87-821 Baruchowo

Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Zakrzewo Parcele I”

Załączniki:

1.Mapa ewidencji gruntów.

2.Charakterystyka inwestycji.

3.Wypis z rejestru gruntów.

4.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

 

Zakrzewo Parcele

dz. nr 24/1

 

09.06.2008r.

 

OR.7625-03/08

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

Raport

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

06.05.2008r.

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Przebudowa drogi gminnej Nr 191035C  w miejscowości Zakrzewo Parcele o długości 115mb.

Załączniki:

1.Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2.Wypis z rejestru gruntów.

 

 

 

Zakrzewo Parcele

dz. nr 65

 

 

 

 

 

24.06.2008r.

 

 

 

 

OR.7625-02/08

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

4.

 

 

 

01.07.2008r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

ul. Kilińskiego16

87-800 Włocławek

 

Uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla budowy autostrady A1.

 

Autostrada A1 Toruń – Stryków węzeł Kowal od km 215+815 do km 230+817

 

 

01.07.2008r.

 

 

OR.7625-4/08

Urząd Gminy Baruchowo nie wnosi uwag do przebiegu trasy autostrady A1.

 

Decyzja Nr 9/2010 Wojewody Kujawski –Pomorskiego

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

10.07.2008r.

 

Firma Handlowo – Usługowa ITC Jabłońska Angelika

Baruchowo 8A

87-821 Baruchowo

 

Budowa hali produkcyjnej służącej do produkcji kostki brukowej betonowej.

Załączniki:

1.Wyrys z mapy ewidencyjnej.

2.Wypis z rejestru gruntów.

 

 

Baruchowo

dz. nr 224/5

 

 

 

 

 

 

 

OR.7625-5/08

 

Wycofanie wniosku dnia 01.08.2008r.