Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

i Porządku Publicznego

 

Skład Komisji:

1.  Kilichowski Kazimierz - Przewodniczący

2.  Dybowski Jan - Członek

3.  Koralewski Kazimierz - Członek

4.  Jędrzejczak Grażyna - Członek

5.  Michalski Arkadiusz - Członek

 

Przedmiot działania:

 - sprawy komunalne,

- sprawy lokalowe,

- sprawy ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej,

- sprawy przeciwpożarowe,

- planowanie i realizacja inwestycji wiejskich,

- sprawy obywatelskie,

- obronność i obrona cywilna.