1.Kontrola dotyczyła realizacji przedsięwzięcia objętego Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007-2008 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pn.”Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

 

Przebieg kontroli:

-kontrola w dokumentach w siedzibie WZFE od 15 października do 5 grudnia 2008r.

-kontrola na miejscu realizacji projektu w dniu 17 października 2008 r.

 

Kontrolę przeprowadzili:

-Maksymilian Wolarz - Kierownik Oddziału Kontraktu Wojewódzkiego, Programów i Inicjatyw Wspólnotowych oraz Informacji i promocji ZPORR Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

-Przemysław Wojciechowski- p.o. Kierownika Oddziału Kontroli i Monitoringu Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

-Iwona Zielińska - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli i Monitoringu Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 411/2008 z dnia 7 października 2008 roku

 

Przedmiotowy zakres kontroli dotyczył:

-sprawdzenia faktycznego wykonania zakresu rzeczowego zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”,

-sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umową zawartą przez podmiot uprawniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim,

-sprawdzenie zgodności realizacji zadania z parametrami określonymi przez ministerstwo Sportu i Turystyki dla inwestycji w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”,

-sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizacje zadania,

-przestrzeganie prawa zamówień publicznych przy realizacji zadania.