<>

Sposób korzystania z informacji:

Katalog ten zawiera, przyjęte przez Radę Gminy w poszczególnych latach, kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), począwszy od jego wykonania w I kwartale 2008 roku.Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I kwartał 2008 roku.

1. Plan dochodów: 9.365.830,00 zł, wykonanie dochodów: 2.453.852,12 zł, tj. 26,20%

2. Plan wydatków: 10.700.751,00 zł, wykonanie wydatków: 1.860.088,50 zł., tj. 17,38%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.334.921,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: + 593.763,62

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za II kwartał 2008 roku.

1. Plan dochodów: 9.759.075,00 zł, wykonanie dochodów: 4.630.166,29 zł, tj. 47,44%

2. Plan wydatków: 11.093.996,00 zł, wykonanie wydatków: 4.031.777,23 zł., tj. 36,34%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.334.921,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: + 598.389,06

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za III kwartał 2008 roku.

1. Plan dochodów: 9.965.599,00 zł, wykonanie dochodów: 7.100.246,10 zł, tj. 71,25%

2. Plan wydatków: 11.300.520,00 zł, wykonanie wydatków: 6.611.499,55 zł., tj. 58,51%,

 

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.334.921,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: + 488.746,55

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za IV kwartał 2008 roku.

1. Plan dochodów: 10.606.604,00 zł, wykonanie dochodów: 10.873.220,60 zł, tj. 102,51%

2. Plan wydatków: 11.941.525,00 zł, wykonanie wydatków: 11.029.055,19 zł., tj. 92,36%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.334.921,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: - 155.834,59