ROK 2004

1) Kontrola przeprowadzona w Urzedzie Gminy w Baruchowie w dniu 21.08.2004 r. na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 17/04 wydanego przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4. 


2) Kontrola problemowa w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Baruchowie w dniu 10.11.2004 r. przez Adama Ciesielskiego - podinspektora na podstawie upoważnienia Nr 0114/B/75/04 wydanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4. 


3) Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Baruchowie w dniach od 17.05.2004 r. do 28.05.2004 r. przez Wojciecha Kulpę - starszego inspektora na podstawie upoważnienia Nr 893/2004 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. 

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4.