Komisja Rewizyjna

 

Skład Komisji:

1.  Gospodarowicz Małgorzata - przewodnicząca

2.  Ostrowski Zdzisław - członek

3.  Kwaśniewski Robert- członek

4.  Kilichowski Kazimierz - członek

5.  Zieliński Teodor- członek

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Baruchowo uchwalony Uchwałą Nr VIII/46/03 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2003 roku.