Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionego przez Gminę Baruchowo w 2018 r.

Zobacz także

Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Baruchowo
Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018.
Uchwała Nr L.340.2018 Rada Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr L.339.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr L.338.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr L.337.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLIX.332.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
Uchwała Nr XLIX.331.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
Uchwała Nr XLIX.330.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
Uchwała Nr XLIX.329.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
Uchwała Nr XLIX.327.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLVI.315.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XLVI.314.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLV.313.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XLV.310.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo
Uchwała Nr XLV.307.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLIV.306.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLIV.305.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLIII.302.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baruchowo instrumentem płatniczym
Uchwała Nr XLIII.299.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XLIII.298.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 r.
Uchwała Nr XLII.289.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
Uchwała Nr XLII.288.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018.
Uchwała Nr XLI.285.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XLI.284.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec 2018, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uchwała Nr XLI.283.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Uchwała Nr XLI.280.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
Uchwała Nr XL.276.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
Uchwała Nr XL.275.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XL.273.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawłowska
Data wprowadzenia:2018-01-24 14:50:50
Opublikował:Joanna Gawłowska
Data publikacji:2018-01-24 14:51:56
Ostatnia zmiana:2018-12-27 12:31:26
Ilość wyświetleń:857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij