Baruchowo, 2021.01.26

 

Zbiorcza informacja

o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazuję zbiorczą informację o rozpatrzonych petycjach w roku 2020:

W 2020 r. wpłynęło 5 petycji.

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

1.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych.

Rozpatrzona negatywnie

2.

Petycja w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzynki nad jeziorem Skrzyneckim.

 

Rozpatrzona negatywnie

3.

 

Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja pozostała bez rozpatrzenia.

4.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

Rozpatrzona negatywnie

5.

Petycja dotycząca wykluczenia społecznego i dyskryminacji mieszkańców gminy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV 2 i planowanymi szczepieniami przeciw temu wirusowi.

Rozpatrzona negatywnie