Baruchowo dnia: 2019-03-25

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.07.2019.KG                                                                                                   

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Doświetlenie skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22/03/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 45.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

CALIPSO Bogusław Półtorak

ul. Ogrodowa 4

11-042 Jonkowie

83 668.47 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

WTL SONTEX Sp. z o.o.

ul. Geodetów 176

05-500 Piaseczno

63 647.40 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

Wichary Technic Sp. z o.o.

ul. Handlowa 2B

41-807 Zabrze

50 676.00 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

RE SOLAR ENERGY POWER Sp. z o.o.

ul. Krzywoustego 22/6

70-314 Szczecin

78 707.70 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

Akademia Słońca

Krzysztof Frąszczak

ul. Św. Czesława 8/13

61-575 Poznań

129 690.00 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

6

RMS POLSKA Sp. z o.o.

Zagorzyce 12B

39-126 Zagorzyce

106 825.50 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

7

SOLUMEN Sp. z o.o.

Zajączkowo 35A

83-111 Miłobądz

61 684.50 zł

zgodnie z projektem umowy

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający

 

                                                           Zastępca Wójta

 Krzysztof Grudziński