Gmina Baruchowo na tle powiatu Włocławskiego.

obrazek

Administracyjne granice gminy Baruchowo

obrazek