W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Data uchwały:
2007-05-22

Numer uchwały:
VII/58/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty