Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

 

 

 
KARTA USŁUGI NR:32

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 225, poz.1635 )
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
Pisemny wniosek podatnika.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta,
Podinspektor ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 8 tel. (54) 2845-611 wew.33 lub 795401168
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia na podstawie dostępnych danych.
Termin realizacji:
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
 
. od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21,00 zł,
. od pozostałych zaświadczeń - 17,00 zł. .
Tryb odwoławczy:
 
Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.
Uwagi:
 
Zgodnie z art. 2. 1. ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
3a) wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);
4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6) ) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.
Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
 

Załączniki

Wzór karty (407.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie notariusza (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie notariusza (276.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poświadczenie oświadczenia (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poświadczenie oświadczenia (262kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego (199.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (285kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM (349.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenie notariusza (414kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór poświadczenie oświadczenia (447.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego (345.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (426.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (342kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych (345.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o zaległościach podatkowych (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 14:23:46
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 14:27:25
Ostatnia zmiana:2011-11-16 14:04:25
Ilość wyświetleń:6923

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij