Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

 

 

 
KARTA USŁUGI NR:30

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.)
2. art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001( Dz. Urz. UE L 358/3 z 16.12.2006r.)
3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,
2.Dokument stwierdzający nabycie gruntu,.
3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. nr 53, poz. 312)
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta,
Podinspektor ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 8 tel. (54) 2845-611 wew.33 lub 795401168
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.
Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
W trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i będzie realizowane do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, ponadto podlega kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji np. z dopłatami do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji
 

Załączniki

Wzór karty (392.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji (308.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór formularza informacji (309.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (250.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (401.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 14:13:22
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 14:16:33
Ostatnia zmiana:2012-10-31 12:36:56
Ilość wyświetleń:14113

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij