Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

 

 
KARTA USŁUGI NR:25

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.).
3. Uchwała Rady Gminy Baruchowo Nr XLII/253/10 z dn. 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2010r. Nr 180, poz. 2345.
4. Uchwała Rady Gminy Baruchowo Nr XXXI/208/09 z dn. 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji i informacji podatkowych, zmieniona uchwałą Nr V/23/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
Wymagane dokumenty:
 
 
INF-1 - informacja
. ZN-1/A - dane o nieruchomościach
. ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
. Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, w przypadku osób fiz. prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg z ewidencji środków trwałych, dotyczący zgłaszanych do opodatkowania budynków i budowli - do wglądu.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta, Podinspektor ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 8 tel. (54) 2845-611 wew.33 lub 795401168
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie informacji wraz z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:
1. właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
2. użytkownikami wieczystymi gruntów,
3. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
4. posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości?
. Dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
. Dla budowli - 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1
stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. . Dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
Kiedy muszę płacić podatek?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.
Terminy płatności
Niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe terminy płatności i przypadają one:
. 15 marca
. 15 maja
. 15 września
. 15 listopada roku podatkowego
Gdzie mogę zapłacić podatek?
Podatek od nieruchomości można uiścić:
. w kasie Urzędu Gminy Baruchowo,
. w terminach płatności podatku u sołtysa,
. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baruchowo wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości.
Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie "podatek od nieruchomości" oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.
 

Załączniki

Wzór karty (415kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN - 1 (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN - 1 (189.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN - 1/A (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN - 1/A (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN - 1/B (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN - 1/B (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_IN - 1 (200.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_ZN - 1/A (158.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_ZN - 1/B (184kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - - obowiązuje od 01.01.2016r. (38kB) Zapisz dokument  
Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - - obowiązuje od 01.01.2016r. (547.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Małgorzata Piotrowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 13:47:15
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 13:52:07
Ostatnia zmiana:2019-03-13 10:52:14
Ilość wyświetleń:5210

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij