Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wydawanie dowodu osobistego

 

 
KARTA USŁUGI NR:01
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie dowodu osobistego
Podstawa prawna:
 
 
 

 - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późniejszymi zmianami);

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212 z późniejszymi zmianami);

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);
Wymagane dokumenty:
 
 
- dowód osobisty
- w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowie w pokoju nr 10, Halina Rykowska, tel. (054) 2845-611 wew.23
Sposób załatwienia sprawy:
 

1. W przypadku osobistego składania wniosku:
- 1 kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

2. W przypadku elektronicznego składania wniosku:
- plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
- jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze).
- wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.


Wyjaśnienie:
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
- w uzasadnionych przypadkach - fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Termin realizacji:
 
do miesiąca
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator,
- wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego można wysłać korzystając z adresu: www.obywatel.gov.pl

 

Osoba, której dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Formularz zgłoszenia utraty winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.
- Osoba przebywająca poza terytorium RP fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać w dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenie to może być dokonane również w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu,
- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Elektroniczny formularz utraty dowodu osobistego można wysłać korzystając z adresu: www.obywatel.gov.pl

 

Załączniki

Wzór karty (402.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie dowodu osobistego (290.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Halina Rykowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 11:09:25
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 11:24:46
Ostatnia zmiana:2018-07-11 14:23:30
Ilość wyświetleń:5566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij