REJESTR  WYDANYCH  DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W 2007 ROKU

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

 

1.

 

 

05.02.2007r.

 

Biegalski Adrian

Nowa Zawada 16

87-821 Baruchowo

 

Utworzenie punktu zbierania odpadów złomu.

Załączniki:

1.Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2.Wypis z rejestru gruntów.

 

 

Nowa Zawada

dz. nr 68

 

 

27.04.2007r.

 

 

OR.7625-7/07

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

Raport nie jest wymagany

 

2.

 

16.02.2007r.

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Przebudowa drogi

gminnej w miejscowości Okna od km 0+000 do km 0+900

 

droga

Nr 191017C

dz. nr 15 i 333

 

04.04.2007r.

 

OR.7625-7/07-

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

16.02.2007r.

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Przebudowa drogi

gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+660.

Załączniki:

1.Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia.

2.Wypis z rejestru gruntów.

 

 

droga

Nr 191029C

Grodno

dz. nr 11/2

 

 

 

 

 

30.04.2007r.

 

 

 

 

OR.7625-3/07

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

4.

 

 

 

15.06.2007r.

 

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno wraz z rozbudową przepompowni wody w miejscowości Kurowo Babia Góra

 

Kłótno

dz. nr 321/1, 328 i 329

Kurowo Babia Góra          dz. nr 61/4

 

 

 

 

 

30.07.2007r.

 

 

OR.7625-9/07

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

5.

 

 

 

04.07.2007r.

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Trzebowo o długości ok. 1600mb.

Załączniki:

1.Wypis z rejestru gruntów.

2.Dane do wniosku o przedsięwzięciu.

 

Trzebowo

dz. nr

21, 32, 22/1, 60, 23, 24, 25, 26/1.

 

 

 

27.10.2007r.

 

 

 

OR.7625-8/07

 

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

Raport nie jest wymagany

 

6.

 

07.12.2007r.

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

 

Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo.

Baruchowo dz. nr 168 i 168/2

 

OR.7625-10/07

Wycofanie wniosku w dniu 09.01.2008r.