Sposób korzystania z informacji:

Katalog ten zawiera, przyjęte przez Radę Gminy w poszczególnych latach, kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), począwszy od jego wykonania w I kwartale 2006 roku.Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I kwartał 2006 roku.

1. Plan dochodów - 7.942.586 zł, wykonanie dochodów - 1.992.717 zł, tj. 25,09%

2. Plan wydatków - 9.195.660 zł, wykonanie wydatków - 1.453.969 zł., tj. 15.81%,

3. Planowany deficyt budżetowy - 1.253.074 zł., wykonanie deficytu budżetowego - 0


Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za II kwartał 2006 roku.

1. Plan dochodów - 7.171.375 zł, wykonanie dochodów - 3.722.782,70 zł, tj. 51,91%

2. Plan wydatków - 7.832.094 zł, wykonanie wydatków - 3.150.116,70 zł., tj. 40.22%,

3. Planowany deficyt budżetowy - 660.719.00 zł., wykonanie deficytu budżetowego - 0


Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za III kwartał 2006 roku.

1. Plan dochodów - 7.231.813 zł, wykonanie dochodów - 5.414.971,74 zł, tj. 74,88%

2. Plan wydatków - 7.877.532 zł, wykonanie wydatków - 5.315.516,69 zł., tj. 67.48%,

3. Planowany deficyt budżetowy - 645.719.00 zł., wykonanie deficytu budżetowego - 0