Komisja Budżetu i Finansów:

Skład Komisji:

1. Michalski Arkadiusz - przewodniczący

2. Dybowski Jan - członek

3. Rudziński Józef - członek

4. Jędrzejczak Grażyna - członek

5. Krajewska Maria - członek

 

 Przedmiot działania:

· opiniowanie spraw z zakresu planowania i wykonania budżetu;

· egzekucji i windykacji należności budżetu Gminy Baruchowo;

· kontroli finansowych budżetu Gminy Baruchowo;

· miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

· gospodarki rolnej;

· gospodarki nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości;