Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład Komisji:

1.  Pawlak Rafał - przewodniczący

2.  Koralewski Kazimierz - członek

3.  Rosiński Edward - członek

4.  Ostrowski Zdzisław - członek

5.  Słowiński Wojciech - członek

 

 Przedmiot działania:

- opiniowanie w sprawach dotyczących edukacji publicznej;

- kultury i jednostek kultury;

- sportu, turystyki i wypoczynku;

- zdrowia; 

- pomocy społecznej; 

- rodziny i działań prorodzinnych; 

- osób niepełnosprawnych oraz działań integracyjnych;

- bezrobocia;