Kontrola kompleksowa w Urzędzie  Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy

 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy Baruchowo