PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XLVI SESJI RADY GMINY BARUCHOWO DNIA 26 stycznia 2023 r.

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034.
  3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań związanych z nieodpłatnym przejęciem działki prywatnej w sołectwie Baruchowo od właściciela, przekształceniem działki na drogę oraz zrealizowanie inwestycji budowy drogi na działce nr 157/20 oraz 157/23.