Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.25.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-12-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-01-26

 

Link do strony z postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/065365bd-b626-4d5b-a9d9-3cc73de8df44