Informacje o zamówieniu

 

Temat zamówienia: Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

 

Sygnatura: IBR.271.16.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-10-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-11-05

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/c02e30f5-aa2e-4a40-95ca-d9f16745dd67