<>

Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Budowa sieci kablowej SN 15kV wraz z linią napowietrzną w celu rozwiązania kolizji

Sygnatura: IBR.271.10.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-06-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-07-21

 

Postępowanie opublikowane na platformiehttps://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/2e436da7-e680-4d17-a6be-6231f79e7a0a