Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele

Sygnatura: IBR.271.09.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-06-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-07-14

 

Postępowanie opublikowane na platformiehttps://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/e7bcdd10-5d3d-46d5-b993-e23d38bee41a