Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Sygnatura: IBR.271.06.2022.KG

Tryb postępowania: Uproszczone (pozaustawowe)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Termin składania ofert/wniosków: 2022-04-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-05-14

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/ca9b0275-1edb-42c3-beb4-c196b7b2f451