INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Temat zamówienia: Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.02.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-02-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-02-10 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-03-11

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/b0a7dca7-1586-4a51-ab6a-3aee3f6e4b05