Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,działki oznaczonej nr 77 obręb Okna, jednostka ewidencyjna Baruchowo obj. KW nr WL1W/00035344/2

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698) Wójt Gminy Baruchowo informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejniezabudowanej,działka oznaczona nr 77 obręb Okna, jednostka ewidencyjna Baruchowo, obj. KW nr WL1W/00035344/2 będącej własnością Gminy Baruchowo został unieważniony z uwagi na fakt, iż w terminie przewidzianym w ogłoszeniu tj. 21.07.2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego nie stawił się żaden oferent.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77 obręb Okna, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

Lp.

Nr działki i powierzchnia

Cena wywoławcza w zł.

Cena osiągnięta w przetargu w zł.

Nabywca

1.

 

dz. 77, pow. 2 500 m2

 

23 000,00

-

-

 

Informacja powyższa podlega wywieszeniu na stronie www.bip.baruchowo.pl na okres 7 dni, tj. od dnia 22.10.2021r. do dnia 29.10.2021r.