Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+950

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/c0998a26-c54f-4ef2-89dc-513095363341