Projekty uchwał na obrady XXX sesji Rady Gminy Baruchowo

dnia 15 września 2021 r.

 

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2021-2031.
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baruchowo na rok szkolny 2021/2022.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Trzebowo.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Goreń Duży.
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kłotno.