Projekty uchwał na obrady XXIV sesji Rady Gminy Baruchowo

dnia 19 stycznia 2021 r.

 

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2021-2031.
  3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego w miejscowości Goreń Duży.
  4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego w miejscowości Skrzynki.
  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Baruchowo na lata 2021- 2025.
  6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.