OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. (54)284 56 12, fax (54)284 56 12,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdów specjalistycznych na potrzeby ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

00-102 Warszawa

ul. Marszałkowska    111

Cena oferty - 283 402.90 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

54-202 Wrocław

ul. Legnicka    48/C-D

Cena oferty - 636 325.11 zł

 

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Dostawa używanej ładowarki teleskopowej (nie starszej niż rok produkcji 2019 o przebiegu nie większym niż 200 godzin)

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - Termin dostawy - 40.00

100,00

2 - Dostawa samochodu ciężarowego z zamontowanym urządzeniem hakowym  przeznaczone do obsługi kontenerów załadunkowych wykonanych zgodnie z normą DIN 30722

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

ul. Legnicka 48/C-D

54-202 Wrocław

1 - Cena - 60.00

2 - Termin dostawy - 40.00

100,00

 

 

Baruchowo dnia: 2020-11-20