Komunikat kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

w Czarnem

 

W związku z otrzymanymi aktualnymi wytycznymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie  zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem, informuję, iż

 

czasowo zawiesza się   działalności placówki od dnia 22 października 2020 roku do odwołania.

 

Jednocześnie przypominam, że z pracownikami ŚDS można się kontaktować telefonicznie, mailowo bądź pocztą tradycyjną.

 

Kierownik: 604-55-82-15

Pracownicy: 54-2845-684

e-mail: sds@baruchowo.pl

Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem, Czarne 11, 87-821 Baruchowo

 

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie pracownicy będą w dalszym ciągu utrzymać stały kontakt z uczestnikami i prowadzić działania terapeutyczne, współpracować z rodzinami. W razie zaistnienia jakichkolwiek potrzeb czy problemów prosimy kontakt. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Monika Kijek

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem