OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Wybrano ofertę:

dla zadania: "Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej"

"Zakład Blacharski Lesław Wiliński" Mariusz Wiliński

87-800 Włocławek

ul. Żelazne Wody 50A

Cena oferty - 644 963.42 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

"Zakład Blacharski Lesław Wiliński" Mariusz Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

(6)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

ul. Dębowa 37

09-400 Płock

(1)

  56,39

  20,00

  20,00

  96,39

3

''KA-BO'' Karol Borkowski"

ul. Płocka 28b

87-800 Włocławek

(3)

  56,32

  20,00

  20,00

  96,32

4

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

(2)

  48,10

  20,00

  20,00

  88,10

5

TreBud s.c. P. Zalewski, P. Jaworski

ul. Polna 3

87-800 Włocławek

(4)

  45,67

  20,00

  20,00

  85,67

6

Zakład Remontowo-Budowlany

 "TOM-BUD" s.c.

ul. Norwida 1

09-414 Brudzeń Duży

(5)

  44,95

  20,00

  10,00

  74,95

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2020-10-16