PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baruchowo

DNIA 19 PAŻDZIERNIKA 2020 R.

 

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 12/18 o pow. 0,0039 ha położonej w obrębie Trzebowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo stanowiącej własność gminy Baruchowo.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki nr 323/9 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie Kłotno, jednostka ewidencyjna Baruchowo stanowiącej własność gminy Baruchowo.