Terminy składania wniosków:

• do 23 czerwca 2020 - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
• do 19 czerwca 2020 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
• do 23 czerwca 2020 - wniosek o dopisanie do spisu wyborców;
• do 26 czerwca 2020 - wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu