INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW PREZYDENTA RP

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta RP informujemy, że wyborcy mogą uzyskać informacje o wyborach, w tym również o możliwości głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy Baruchowo (pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa-piątek: w godz. 7.15 – 15.15, wtorek: 8.00 – 16.00.

Dane kontaktowe: Joanna Gawłowska, tel. kont. 54 2845 848
                           adres e-mail: sekretarz@baruchowo.pl
                           adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP             
                           /UG_Baruchowo/Skrytka
                           /UG_Baruchowo/SkrytkaESP