Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wpłynięciu opinii z RDOŚ w Bydgoszczy, Zarządu Zlewni we Włocławku i PPIS we Włocławku oraz o zakończeniu zbierania materiałów


Baruchowo, 2020.05.27

IBR.6220.1.7.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wpłynięciu opinii z RDOŚ w Bydgoszczy, Zarządu Zlewni we Włocławku
i PPIS we Włocławku oraz o zakończeniu zbierania materiałów

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam,

o zakończeniu zbierania materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 16.03.2020r. (wpływ do tut. Urzędu 19.03.2020r.), złożony przez PV 1700 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, Gmina Baruchowo” oraz o wpłynięciu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie, w tym z opiniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów  i materiałów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące  się w aktach sprawy.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 28.05.2020r.

z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawad - Piaski
4. UG-a/a.

Załączniki

Obwieszczenie (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Joanna Ormińska - Safandowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Gocel
Data wprowadzenia:2020-05-28 09:17:29
Opublikował:Barbara Gocel
Data publikacji:2020-05-28 09:25:11
Ostatnia zmiana:2020-05-28 09:25:19
Ilość wyświetleń:51

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij