Baruchowo, 2020.05.11

 

Zbiorcza informacja
o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazuję zbiorczą informację o rozpatrzonych petycjach w roku 2019.

W 2019 r. wpłynęły 2 petycje.

 

Lp.

Przedmiot petycji 

Sposób rozpatrzenia

1

   Udział w projekcie „Program nauki zachowania”.     przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

2

   Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego    przekazanie według właściwości do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stanisław Sadowski
Wójt