KOMUNIKAT KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W CZARNEM

W związku z otrzymanymi aktualnymi wytycznymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie  zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem, informuję, iż

przedłuża się zawieszenie  działalności placówki od dnia 25 kwietnia 2020 roku do 10 maja 2020 roku.

Jednocześnie przypominam, że z pracownikami ŚDS można się kontaktować telefonicznie, mailowo bądź pocztą tradycyjną.
 
Kierownik: 604-55-82-15
Pracownicy: 54-2845-684
e-mail: sds@baruchowo.pl
Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem, Czarne 11, 87-821 Baruchowo

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie pracownicy będą starali się utrzymać stały kontakt z uczestnikami i w miarę możliwości prowadzić działania terapeutyczne, współpracować z rodzinami. W razie zaistnienia jakichkolwiek potrzeb czy problemów prosimy kontakt. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Monika Kijek
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem