W sprawie:
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2019-12-12

Numer uchwały:
XIV.108.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.